SOLU DENTAL: HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ

SOLU DENTAL: HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Hệ thống Báo cáo Quản trị Giúp Chủ Phòng nha và Các Cổ đông minh bạch về doanh thu, chi phí và hiệu quả kinh doanh của Phòng nha.
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ IN ẤN VÀ HỖ TRỢ DỮ LIỆU

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ IN ẤN VÀ HỖ TRỢ DỮ LIỆU

Cập nhật; lưu trữ linh hoạt, có hệ thống các tài liệu liên quan đến khách hàng, hoạt động kinh doanh, dịch vụ,...
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ MARKETING (EMAIL VÀ SMS)

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ MARKETING (EMAIL VÀ SMS)

Solu Dental  tích hợp nhiều công cụ chăm sóc khách hàng trên cùng hệ thống theo hướng chuyên nghiệp nhất. Thông báo tự động và tương tác với khách hàng. Hệ...
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ LỊCH HẸN

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ LỊCH HẸN

Lên lịch hẹn & đặt chỗ. Solu Dental phân loại, quản lý chi tiết Lịch làm việc cá nhân, lịch liên hệ khách hàng, lịch thanh toán, lịch tái khám của...
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ KHO

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ KHO

Kiểm soát tự động, quản lý sản phẩm, nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao theo nhóm loại:
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ GIAO DỊCH/  CHECK IN KHÁM BỆNH

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ GIAO DỊCH/ CHECK IN KHÁM BỆNH

Theo dõi doanh số một cách dễ dàng.Theo dõi doanh thu từ dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa, chứng từ và gói liệu trình của bạn.
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH, MÃ THẺ THÀNH VIÊN

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ CHÍNH SÁCH, MÃ THẺ THÀNH VIÊN

Quản lý chương trình phát hành Voucher, thẻ quà tặng (Member card), dễ dàng theo dõi việc sử dụng và hiệu quả của các chương trình khuyến mãi.
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Mỗi khách hàng đều có một hồ sơ.Solu Dental sẽ là nơi lưu trữ và quản lý đầy đủ thông tin khách hàng, hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân....
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ DANH MỤC NHÓM DỊCH VỤ/SẢN PHẨM

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ DANH MỤC NHÓM DỊCH VỤ/SẢN PHẨM

Theo dõi, thống kê danh mục sản phẩm, dịch vụ, khuyến mại đi kèm, chứng từ; tài liệu của sản phẩm/dịch vụ của bạn một cách dễ dàng. Bạn cũng...
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

Tạo ra môi trường làm việc công bằng hơn khi năng suất làm việc của nhân viên được tính toán tự động.Kiểm soát hoàn toàn các nguồn lực hiện có.