Phần mềm quản lý phòng khám nha khoa

SOLU DENTAL: HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ

SOLU DENTAL: HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Hệ thống Báo cáo Quản trị Giúp Chủ Phòng nha và Các Cổ đông minh bạch về doanh thu, chi phí và hiệu quả kinh doanh của Phòng nha.
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ IN ẤN VÀ HỖ TRỢ DỮ LIỆU

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ IN ẤN VÀ HỖ TRỢ DỮ LIỆU

Cập nhật; lưu trữ linh hoạt, có hệ thống các tài liệu liên quan đến khách hàng, hoạt động kinh doanh, dịch vụ,...
SOLU DENTAL: QUẢN LÝ MARKETING (EMAIL VÀ SMS)

SOLU DENTAL: QUẢN LÝ MARKETING (EMAIL VÀ SMS)

Solu Dental  tích hợp nhiều công cụ chăm sóc khách hàng trên cùng hệ thống theo hướng chuyên nghiệp nhất. Thông báo tự động và tương tác với khách hàng. Hệ...

Phần mềm Quản lý trung tâm Spa Thẩm Mỹ Viện

SOLU SPA: QUẢN LÝ TÀI LIỆU

SOLU SPA: QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Cập nhật; lưu trữ linh hoạt và một cách có hệ thống các tài liệu liên quan đến khách hàng, hoạt động kinh doanh, bán hàng,…
SOLU SPA: QUẢN LÝ MARKETING (EMAIL & SMS)

SOLU SPA: QUẢN LÝ MARKETING (EMAIL & SMS)

Thúc đẩy và Giữ mối quan hệ với khách hàng.Thông báo tự động và tương tác với khách hàng. Bạn cũng có thể lọc khách hàng và nhắm mục tiêu...
SOLU SPA: QUẢN LÝ LỊCH HẸN

SOLU SPA: QUẢN LÝ LỊCH HẸN

Lên lịch hẹn & đặt chỗ.Bạn có thể theo dõi tất cả các lịch hẹn và quản lý hồ sơ khách hàng một cách dễ dàng.

Phần mềm Quản lý và Chăm sóc Khách hàng (CRM)

SOLU CRM: QUẢN LÝ BÁO GIÁ/ HỢP ĐỒNG

SOLU CRM: QUẢN LÝ BÁO GIÁ/ HỢP ĐỒNG

Cập nhật; lưu trữ linh hoạt và một cách có hệ thống các báo giá/ hợp đồng liên quan đến khách hàng, hoạt động kinh doanh, bán hàng,…
SOLU CRM: QUẢN LÝ TÀI LIỆU

SOLU CRM: QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Cập nhật; lưu trữ linh hoạt và một cách có hệ thống các tài liệu liên quan đến khách hàng, hoạt động kinh doanh, bán hàng,…
SOLU CRM: QUẢN LÝ THẺ THÀNH VIÊN & TÍCH ĐIỂM

SOLU CRM: QUẢN LÝ THẺ THÀNH VIÊN & TÍCH ĐIỂM

Quản lý chương trình thẻ thành viên, tích điểm, dễ dàng theo dõi việc sử dụng và hiệu quả của các chương trình khuyến mãi.